Kommunens skemaer sat i system

Med Borgerdialog kan I kommunikere nemt og sikkert med borgerne over mobilen. Samtidig sikrer I overholdelse af GDPR  og sparer tid på koordinering, dokumentation, indhentning og opdatering af samtykke.

Backend

Opret jeres egne skemaer via en backend og skab sikre og nemmere arbejdsgange på tværs.

Sikre arbejdsgange

Giver medarbejderne og borgerne mulighed for at samarbejde smartere om kommunens skemaer via sikre arbejdsgange.

Nemmere koordinering

Undgå at skulle printe, skanne og udfylde og få en nemmere koordination af input, underskrifter, godkendelser etc. fra andre medarbejdere, ledere og borgeren.

Monitorering af skabelonprocesserne

Giver overblik over skabelonens proces i kommunen, ensarter processen for medarbejderne, der undgår dobbeltbehandling og sikrer rettidig omhu.

Overholdelse af GDPR

Sikrer overholdelse af GDPR, da det hele foregår sikkert og via et lukket system.

Borgers samtykke

Indbygget rolle- og rettighedsstyring, der baseres på borgerens samtykke. Samtykkeerklæringer kan registreres både digitalt eller manuelt.

Journalisering

Automatisk dokumentationsproces til journalsystemer.

Integrationer

Udover integration til AD, Uni-C, CPR, Nem-ID, E-boks m.m., er det muligt at opsætte en widget i AULA, der skaber SSO (Single Sign On) for medarbejderne i dette område.

Statistik

Automatisk indsamling af data til ledelsesinformation, fx fra en indstilling oprettes til den er gennemført.

Spar tid ved automatiserede arbejdsgange

Skabelon Workflow kan bruges til alle typer skemaer. F.eks. kan en oprettet henvisning til ergoterapi med indbygget arbejdsgang betyde, at der automatisk indhentes forældres underskrift og herefter videregives informationerne til modtagerenheden, enkelt og sikkert.

I Skabelon Workflow kan der indlægges alders- og årsagsspecifikke henvisningsskabeloner, som sikrer at kun relevante informationer fremtræder og indsamles, samt at den rette modtagerenhed involveres. Alle involverede parter adviseres løbende i processen, og modtagerenheden har et kontinuerligt overblik over igangværende og underskrevne henvisninger. Forældre har også selv mulighed for selv at oprette og sende en henvisning.

Nem implementering af Skabelon Workflow

Beskrivelse

Skema Workflow er nemt at tage i brug så snart forarbejdet er gjort og kommunens skemaer er lagt ind i backenden.

I forbindelse med implementeringen tilknyttes en konsulent fra Alldialouge, der samme med jer sikrer en realistisk og detaljeret ibrugtagningsplan i forbindelse med Skema Workflow lanceres.

Implementering

Når I vælger Borgerdialog, som den sikre erstatning for SMS, skal medarbejdere og borgere trænes i at anvende det brugervenlige system. Igennem hele implementeringen samarbejder I med et konsulentteam fra Alldialogue, der sikrer den tekniske klargøring af løsningen, uddanner superbrugere i Borgerdialogs muligheder og bistår med øvrig sparring undervejs.

Implementeringen af Borgerdialog, forløber igennem følgende faser:

1. Forberedelse og teknisk klargøring
Borgerdialog opsættes til jeres kommune.

2. Uddannelse af superbrugere i Borgerdialog
Udvalgte superbrugere undervises af Alldialogues konsulenter.

3. Formidling til relevante medarbejdere
Superbrugere videreformidler og oplærer kollegaer.

4. Information til borgeren
Borgerens kontaktperson vejleder om Borgerdialog.

5. Løbende support
Alldialogues konsulenter yder support til superbrugere, medarbejdere og borgere.

Drift og sikkerhed

Drift og sikkerhed
Alldialogue drifter Borgerdialog i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer
Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software
Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning
Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan
Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data
Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data
Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering
Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet
Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision
ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.