Ledelsesinformation (LIS)

Forside 5 Ledelsesinformation

Til Alldialogues løsninger kan opsættes et ledelsesinformationssystem, der beregner data i realtid, som kan præsenteres på forskellige måder. Herved får ledelsen mulighed for at reagere hurtigere end normalt på indsatserne og samarbejdet i kommunen. Derudover kan systemet benyttes til det årlige Audit omhandlende ressourceforbruget vs. progressionen.

Brugerstatistik

Brugerstatistikken viser hvilke brugere og hvor hyppigt disse anvender løsningerne.

Nøgletal

Hvert enkelt modul i løsningerne genererer nøgletalsstatistik, som giver lederne mulighed for at få et statistisk indblik i det område de er ansvarlige for.

Fordelingsvisninger

Baseret på statistikken genereres et visuelt overblik over hvorledes både medarbejdergrupper, målgrupper og indsatser fordeler sig i forbindelse med det specifikke samarbejde.

Progressionsvisninger

Baseret på statistikken genereres grafer med trendvisninger for udviklingen relateret til de forskellige moduler der indgår i løsningerne.

Audit

Lav rapporter i PDF til Audit med udvalgte data, eller foretag et xls-udtræk til egne statistikanalyser af data.

Business cases

Består af øvrige materialer, faglig viden og retningslinjer, der vedfører fagpersoner inden for Børne- og ungeområdet i jeres kommune. Indholdet kan fx omhandle: Samarbejdet med forældrene, Tavshedspligt, Underretning, Skolefravær, samt links til Beredskabsplaner og div skemaer.

Implementering og drift af LIS

Beskrivelse

Handleguiden giver jeres medarbejdere inden for børne-  og ungeområdet ét samlet og faglig relevant opslagsværk.
For at sikre en optimal implementering, samarbejder Alldialogue tæt med jer igennem udviklingsprocessen.

Implementering

Udviklingen af jeres Handleguide tager i gennemsnit 3 mdr. Under hele forløbet har I en fast tilknyttet konsulent, som bl.a.:

1. Sikrer at den tekniske opsætning af CMS-løsningen klargøres til jeres kommune.

2. Uddanner kommunens administrator(er) i at betjene backenden og dertilhørende brugermanuel. Herefter har I fuld adgang til løsningen og kan påbegynde arbejdet med at få det rigtige indhold ind.

3. Hjælper den kommunale projektleder med at få udarbejdet en detaljeret tids- og procesplan, som sikrer en effektiv arbejdsproces.

4. Vejleder i forhold til organisering, bemanding og involvering af specifikke videnspersoner i kommunen, i forbindelse med kommunen skal kvalificere det konkrete indhold.

5. Sikrer at indholdet bliver præsenteret bedst muligt (opsætning, systematik og rød tråd), via gennemlæsning af det klarmeldte indhold og løbende sparring med den kommunale projektleder.

6. Støtter udarbejdelsen af en implementeringsplan i forbindelse med Handleguiden offentligøres i kommunen. Her tages udgangspunkt i konkrete planer og erfaringer fra andre kommuner.

Drift og sikkerhed

Alldialogue limits its collection, storing and processing of personal data to situations where a specific purpose exists. Below we have listed the most relevant purposes and some of the activities associated with such purpose:

 

Visitors to website

When you visit the website (e.g. www.alldialogue.com) we process information about your IP address as well as information about your computer, device and browser. We also process data that you provide to us in connection with your use of the website, e.g. when you complete a form, including your name, title, company name, work phone number/mobile number, e-mail address, product interest and other information that you provide to us.

(Data Protection Regulation article 6.1 a and f.)

 

Customers and potential customers

When you are a customer/potential customer of Alldialogue or a contact person with one of our customers/potential customers, we process personal data about your name, title, company name, company address, work phone number/mobile number, e-mail address, your purchases, payment information and information from publicly available sources as well as other information that you provide to us.

We process personal data for the purpose of complying with the agreement we have with our customers, for the purpose of providing services, invoicing, statistics and quality management, as well as for maintaining our customer records and providing overall service, marketing and sales to our customers and potential customers.

(Data Protection Regulation article 6.1 b and f.)

 

Partners and/or suppliers

When you are a partner or supplier or a contact person with a partner/supplier, we process information about your name, company name, company address, work phone number, e-mail address and title as well as publicly available information and other information that you provide to us. We process the data for use in contract management as well as to receive services from our suppliers and partners and, where relevant, to honour agreements with our customers.

(Data Protection Regulation article 6.1 b and f.)